Schoolgids

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In onze schoolgids leest u waar onze school voor staat, hoe El Feth georganiseerd is en welk beleid we voeren. De schoolgids wordt jaarlijks vernieuwd en op de website geplaatst.

De schoolkalender is onderdeel van de schoolgids. Hierin staat belangrijke informatie over diverse onderwerpen voor ouders. De papieren versie van de schoolkalender verstrekken we aan het begin van ieder schooljaar aan alle ouders.