De identiteit van de school

De islamitische identiteit vormt voor ibs El Feth het bestaansrecht. Het is bij uitstek datgene wat de school onderscheidt van andere scholen in de directe en wijdere omgeving. De identiteit is altijd onze kracht geweest en zal dit ook in de toekomst zijn. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op de toekomst als bewuste burger van de Nederlandse samenleving. Dit doen we door onze leerlingen de islamitische waarden bij te brengen en deze ook voor te leven.

Onze school staat in de maatschappij en onze deuren staan open voor iedereen die met ons wil samenwerken aan het verrijken van de leef- en leeromgeving van kinderen.

TEAM

Hoe werken we aan onze identiteit? Het belangrijkst hiervoor is het team: alle mensen die op school werken. Ons team neemt de islamitische levenshouding als uitgangspunt en ondersteunt deze levenshouding. Het team geeft met de waarden en normen vanuit de Islam vorm aan het onderwijs binnen onze school. Als school sluiten we daarom zoveel mogelijk aan bij de Islamitische achtergrond en de eigen identiteit van het kind. In de lessen houden we rekening met de islamitische opvoeding in les- en omgangssituatie.

Voorbeelden hiervan zijn het middaggebed, de godsdienstlessen en de islamitische vieringen van het suikerfeest  (Id el РFitr) en het offerfeest  (Id el РAdha). Daarnaast vieren wij geen verjaardagen, moeder/vader dag en christelijke feesten zoals Kerstmis.