Kernwaarden

Wij zijn trots op onze islamitische identiteit. Ons onderwijs stimuleert onze leerlingen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste islamitische wereldburgers, geworteld in de Nederlandse maatschappij.

El Feth zorgt dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Een prettige leeromgeving en hoge onderwijskwaliteit zijn hiervoor de belangrijkste voorwaarden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot volwaardige burgers die hun weg en plaats weten te vinden in de Nederlandse samenleving. Burgers die aan die samenleving ook een positieve bijdrage kunnen leveren. Burgerschapsvorming in al haar facetten is daarbij van belang.

Ouders en school zijn voor ons partners in de opvoeding. Daarom betrekken we u als ouder(s) zoveel mogelijk bij het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind(eren).

De basishoudingen van onze school zijn verwoord in vijf kernwaarden:

1.     Ihsaan
2.     Naastenliefde
3.     Rechtvaardigheid
4.     Respect
5.     Dankbaarheid

Meer over onze kernwaarden leest u in het Schoolplan.