Identiteitsplan

Ibs El Feth is een islamitische basisschool die rekening houdt met de identiteit van uw kind. Identiteit bepaalt onze gedachten, persoonlijkheid en contacten met anderen. Identiteit vormt de basis van ons bestaan. Om die redenen begeleiden we uw kind daarin en bieden we het een veilige omgeving.

Uw kind krijgt godsdienstonderwijs om het in staat te stellen kennis en inzicht te verwerven over de islam. Wij stimuleren uw kind om vragen te stellen, te discussiëren over problemen en zijn mening te vormen. Uw kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn. Ook besteden we veel aandacht aan de islamitische feesten. Zowel het Suikerfeest als het Offerfeest vieren we op school.