SWPBS

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarde die de school belangrijk vindt. Wij hebben daarbij gekozen voor: veiligheid, respect, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en dankbaarheid (naastenliefde). Vervolgens hebben we het gedrag benoemt dat past bij deze waarden en hiervan gedragsverwachtingen gemaakt.We zorgen ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat de gedragsverwachtingen zijn. Dit leren we actief aan en bekrachtigen goed gedrag. 

Naast het belonen van gewenst gedrag met een compliment of dikke duim, kunnen de leerlingen bandjes verdienen.

Het doel van SWPBS is het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.