Pesten

Door elkaar te plagen leren kinderen met conflicten om te gaan. Het hoort bij het groot worden. Pesten is wel bedreigend en onwenselijk. Het gebeurt soms niet zomaar een keer, maar iedere dag weer, soms een jaar of langer achter elkaar. Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om dit te stoppen. Aanpakken van het pestprobleem betekent meer dan verbieden alleen. Kinderen moeten leren om met elkaar om te gaan zonder de ander te kwetsen. We besteden hier op school veel aandacht aan. Bijvoorbeeld door samen met de kinderen oplossingen te zoeken en duidelijke grenzen te trekken.

 

Doel van ons pestprotocol is:

• het school- en leerklimaat verbeteren;
• de leeropbrengsten verhogen en leerprestaties verbeteren;
• het welbevinden van de leerlingen verhogen;
• het effectief tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
• depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomen en verminderen;
• leerkrachten vaardigheden aanleren om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.