Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat uw kind veilig naar en van school gaat. Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van school, ouders, politie, wijkraad en Veilig Verkeer Nederland.

Onze school heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rond de school. Met het BVL laten we zien dat wij de verkeersveiligheid serieus nemen.

Onze verkeerswerkgroep ondersteunt verkeersactiviteiten en bestaat uit leerkrachten. Zij hebben als doel om het door ons behaalde BVL te behouden. Daarnaast organiseert deze werkgroep activiteiten die een groter verkeersbewustzijn creëren bij kinderen, ouders en leerkrachten. Denk hierbij aan het theoretisch/praktisch verkeersexamen en aandacht voor de thuisroute. Via de app Parro houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.