Bibliotheek

Sinds 2015 werken we samen met bibliotheek Het Markiezaat onder de naam de Bibliotheek op school. Dit betekent dat bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, zowel op school als thuis.

De Bibliotheek op school is een meerjarige samenwerking rondom lezen en mediawijsheid:

  • die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en bibliotheek;

  • waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs;

  • waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de leesco√∂rdinator en het team van de school;

  • waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten;

  • waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan;

  • waarbij een digitaal portaal helpt bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.