Zorg en begeleiding

We streven ernaar dat iedere leerling zich goed kan (blijven) ontwikkelen en ontplooien. Ons onderwijs is hierop ingericht. Dit betekent dat de leraren de leerlingen goed kennen en hen voortdurend volgen. Waar nodig krijgt een leerling zorg en begeleiding. Bijvoorbeeld wanneer een leerling wat minder kan of juist wat meer kan. Ons onderwijs in de groepen is zo ingericht dat alle leerlingen optimaal hiervan kunnen profiteren en dat El Feth zoveel mogelijk voldoet aan de Wet passend onderwijs.

Het groepsplan is hét instrument voor de juiste zorg en begeleiding van de betreffende leerling(en). De leraar speelt hierin een centrale rol, de intern begeleider (ib’er) een begeleidende en coachende rol. Daarnaast bewaakt de ib’er de doorgaande zorglijnen en alle (sociale) opbrengsten van de school. Ouders zijn partners in de ondersteuning en een onmisbare schakel in dit geheel.

Meer informatie over zorg en begeleiding leest u in het schoolplan.

 

Ieder kind in beeld

De school volgt nauwlettend de ontwikkeling van uw kind(eren). Van iedere leerling is er een map met daarin al zijn gegevens. De ib’er beheert deze mappen en ziet erop toe dat de gegevens over het gezin, de leerlingbespreking, gesprekken met ouders, onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren hierin opgeborgen worden.

Twee keer per jaar (februari en juni) worden alle leerlingen getoetst met de CITO toetsen. Samen met de methodegebonden toetsen krijgen we zo een goed beeld van de voortgang van uw kind.

Nadat de kinderen getoetst zijn komen de leerkracht en ib’er bij elkaar en bespreken zij alle leerlingen. Op basis van deze resultaten maken de groepsleerkrachten een groepsplan. Bij de groepen 1 en 2 voor taal en rekenen en bij de groepen 3 t/m 8 voor spelling en rekenen.

 

Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften

Ons schoolondersteuningsprofiel omvat onze mogelijkheden, grenzen en ambities voor de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek dus kijken we altijd naar de specifieke onderwijsbehoeften per leerling en hoe wij daaraan kunnen voldoen. Voor eventuele extra ondersteuning kunnen we een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. Meer informatie hierover leest u in het schoolplan.