Aanmelden

Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent in de school en uw zoon/dochter zou willen aanmelden, dan maakt u een afspraak met de directie. De directie plant een moment met u in om een rondleiding door de school te verzorgen en een intake gesprek te houden.

Als u na deze rondleiding en gesprek uw zoon/dochter wilt aanmelden, dan vult u het meegekregen aanmeldformulier in. Deze kan ook digitaal aan u verstrekt worden.

Door de groei van de school, plaatsen wij nieuwe aanmeldingen altijd eerst op de wachtlijst. In ons aannamebeleid kunt u lezen wat onze regels voor definitieve aanname zijn.

Wanneer mag uw kind naar school?

Alle kinderen van vier jaar mogen naar school. Vanaf vijf jaar bestaat er leerplicht. Uw kind mag voorafgaand aan zijn/haar vierde verjaardag alvast een aantal (halve) dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal 4 dagen.

De groepsleerkracht neemt ongeveer een maand van te voren contact op met de ouders om deze wenmomenten af te spreken.

Voor nieuwe kinderen in de groepen 2 tot en met 8 bestaat de gelegenheid om van te voren de school te bekijken en een dagje mee te draaien in de nieuwe groep. Indien gewenst worden nieuwe leerlingen in de groepen 2 tot en met 8 getoetst om inzicht te krijgen in hun vaardigheden.

Aannamebeleid

Aanname beleid jongste kleuters (4-jarigen):

 • Kinderen die voor 15 juni dat schooljaar, 4 jaar worden, starten in groep 1/2 of groep 0 vanaf het moment dat ze 4 jaar zijn;

 • Kinderen die na 15 juni, 4 jaar worden, starten in het daaropvolgende schooljaar (in overleg met de peuterspeelzaal);

 • De groepsgrootte die we bij groep 1/2 hanteren is 25 leerlingen en bij groep 0 zijn dat er 15, wanneer de groepsgrootte overschreden gaat worden, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.

Aanname beleid zij-instromers:

 • Na aanmelding wordt er door de directie contact opgenomen met de school waar de leerling op dat moment ingeschreven staat;

 • De directie bespreekt met de andere school de mogelijkheden voor plaatsing op onze school;

 • De directie vraagt CITO gegevens en rapporten op via de ouders;

 • Wanneer blijkt dat er een verwijzing is/komt voor die leerling, wordt de leerling in principe niet toegelaten;

 • De zorg die leerling (al dan niet) nodig heeft, wordt besproken in het ZT en directie en IB-er bespreken of we die zorg kunnen bieden. Wanneer een leerling meer zorg nodig heeft, dan wij kunnen bieden, dan adviseren we de ouders te kiezen voor een school die dat wel kan bieden (op basis van de schoolprofielen in het kader van Passend Onderwijs);

 • De directie en of IB-er begeleiden (indien nodig) de aanmelding van deze leerling richting een andere school;

 • Zij-instromers starten in principe in het begin van het nieuwe schooljaar, in overleg met de vorige school kan daar van afgeweken worden;

 • Bij verhuizing worden de kinderen zo snel mogelijk geplaatst, of begeleid richting een andere wijkschool;

 • Kinderen die al eerder op onze school hebben gezeten, worden in de regel niet opnieuw toegelaten.

Maximale groepsgrootte

Deze is vastgesteld op 25 kinderen. Als de situatie er om vraagt kan dat aantal verhoogd worden (bijv. bij combinatiegroepen, zittenblijvers, extra doorstroming vanuit groep 2). Bij overschrijding wordt er gekeken naar de ondersteuning die de leerlingen nodig hebben en daarop worden interventies gepleegd (bijv extra inzet onderwijsassistent).

Wachtlijst

Kinderen jonger dan 4 jaar die worden aangemeld, worden automatisch op de wachtlijst geplaatst. Toelating is afhankelijk van het aantal leerlingen en de samenstelling van de groep. Broertjes/zusjes van reeds ingeschreven leerlingen op onze school, hebben voorrang bij plaatsing. Verder wordt ook gekeken welke inspanning de ouders hebben gedaan omtrent plaatsing (denk aan moment van aanmelding).