Schoolregels

Een school is een organisatie waar veel mensen met elkaar te maken hebben. Waar veel mensen met elkaar rekening moeten houden. Dan is het ook belangrjk dat iedereen weet welke afspraken er zijn. Als Islamtische school willen we natuurlijk ook proberen om de leefregels vanuit de Islam een belangrijke plaats op school te geven. Daarom hopen we dat u dit hoofdstuk goed leest en er met uw kind(eren) over praat.

SCHOOLREGELS VOOR OUDERS

1. Ouders zorgen ervoor dat hun kind op tijd op school is: 08:40

2. Ouders zorgen ervoor dat bij ziekte hun kind telefonisch of schriftelijk wordt ziek gemeld.
Voor 08.45 ‘s morgens. Liever niet doorgeven aan een ander kind, omdat die dat nog wel eens willen vergeten.

3. Ouders zorgen ervoor dat afspraken voor dokter, tandarts etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt.

4. Ouders vragen tijdig extra verlof aan bij de directeur (minimaal zes weken van te voren). Ongemelde afwezigheid leidt tot een melding bij de leerplichtambtenaar van de gemeente, evenals ongevraagd verlof.

5. Ouders zorgen voor gepaste kleding van hun kind, rekening houdend met de voorschriften vanuit de islam, het weer en het seizoen.

6. Ouders bevorderen het maken van huiswerk door hun kind. Ze zorgen voor een rustige werkplaats en tonen belangstelling.

7. Ouders zorgen voor de volgende gymkleding voor hun kind(eren): jongens: t-shirt, korte broek, sokken en gymschoenen met lichte zool Meisjes: t-shirt met lange mouwen, lange broek ,sokken en gymschoenen met lichte zool.

8. Kinderen drinken bij het eten geen priklimonade en ze eten geen snoep of chips.

9. Ouders geven gehoor aan een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht/directeur.

10. Op school vieren wij geen verjaardagen, niet van de kinderen en ook niet van de leerkrachten. Als kinderen toch graag willen trakteren dan kan dat wel, maar in principe niet. U kunt er ook voor kiezen om op een andere gelegenheid te trakteren (delen is immers een belangrijk punt in de Islam).

SCHOOLREGELS VOOR DE KINDEREN

1. We zijn vriendelijk voor elkaar: we schelden niet en proberen geen problemen op te lossen door geweld te gebruiken.

2. Kinderen mogen onder schooltijd het schoolterrein/schoolgebouw alleen maar verlaten met schriftelijke toestemming van de ouder(s) of onder begeleiding van een leerkracht.

3. Kinderen wachten ‘s morgens en ‘s middags voor schooltijd op het sein voor binnenkomst en gaan dan rustig naar binnen. Tijdens pauzes (bij droog weer) zijn ze buiten.

4. Oudere kinderen houden rekening met de jonge kinderen tijdens het buiten spelen.

5. Rekening houdend met de Islamitische reinheidsvoorschriften kunnen de kinderen de hele dag gebruik maken van het toilet en evt. drinken. Er wordt altijd vooraf toestemming aan de leerkracht gevraagd en anderen worden niet gestoord.

6. Kinderen maken het opgegeven huiswerk/extra werk.

7. Het is belangrijk om netjes te praten: schelden en slecht praten over anderen is niet toegestaan.

8. De natuur moeten we eerbiedigen. Daarom plukken we geen bloemen en breken we geen takken af.

9. Afval wordt in de afvalbak gegooid en papier in de
papierbak. We knoeien niet met eten en
gooien geen eten weg!

10. Tijdens de lessen en in de pauzes wordt
alleen Nederlands gesproken.