Algemeen

Velen doen dagelijks hun best om onze school een goede en prettige school te laten zijn: het bestuur, het team, de ouders en de vrijwilligers. Allen werken hard aan de beste islamitische basisschool voor uw kind. Een school met kwalitatief onderwijs, gebed, godsdienstlessen en een goede opvoeding voor uw kind(eren).

Ook dit schooljaar zetten we ons in voor een nóg betere samenwerking met u en alle andere ouders. Alleen samen kunnen we El Feth nog beter maken!

We danken u voor uw vertrouwen in onze school.

Bestuur SIPO en directie ibs El Feth